Giao diện Website bán nguyên liệu trà sữa 02

Giao diện Website bán nguyên liệu trà sữa 02

Giao diện Website bán nguyên liệu trà sữa 02

Giao diện Website bán nguyên liệu trà sữa 02

Hiện cả chức năng bình luận và tạo đường dẫn kết nối bị khóa.