Tiếng Anh

11 WEBSITE NÂNG TRÌNH NGHE NÓI TIẾNG ANH VÙ VÙ!

1. Loe http://loe.org/ 2. Ielts Online Tests http://ieltsonlinetests.com/ 3. Voice Tube https://www.voicetube.com/ 4. Ieltsmaterial http://ieltsmaterial.com/listening/...

6 Website hỗ trợ speaking và writing mà không phải ai cũng biết

1. Kiểm tra tính xác thực của 1 cụm từ nào đó, xem cụm đó...

6 trang web học speaking miễn phí tại nhà bạn không thể bỏ qua

1.Talkenglish Một nguồn quá tuyệt vời để luyện speaking bởi vì nó chứa các cấu...