Những thông số của Contact Form 7 không phải ai cũng biết

5/5 - (5 bình chọn)

Nếu bạn sử dụng qua WordPress chắc chắn bạn sẽ biết đến Contact Form 7, một trong những plugin về Form tuyệt vời nhất với hơn 5+ triệu lượt tải của người dùng.

Nhưng chắn chắn trong đó 80% có những thông số của Contact Form 7 không phải ai cũng biết. 

Sau đây là những tham số hỗ trợ bạn tham chiếu dữ liệu khác truyền vào contact form mà không phải các fields mặc định nhé!

Cách dùng rất đơn giản bạn chỉ cần copy shortcode dán vào phần setup nhận form là được.

———————————————————————

[_remote_ip] Thẻ này sẽ được thay thế bằng địa chỉ IP máy khách của người gửi.

[_user_agent] Thẻ này sẽ được thay thế bằng thông tin tác nhân người dùng của người gửi.

[_url] Thẻ này sẽ được thay thế bằng URL của biểu mẫu liên hệ.

[_date] Thẻ này sẽ được thay thế bằng ngày gửi.

[_time] Thẻ này sẽ được thay thế theo thời gian gửi.

[_post_id] Thẻ này sẽ được thay thế bằng ID của bài đăng có chứa biểu mẫu liên hệ.

[_post_name] Thẻ này sẽ được thay thế bằng tên (slug) của bài đăng có chứa biểu mẫu liên hệ.

[_post_title] Thẻ này sẽ được thay thế bằng tiêu đề của bài đăng có chứa biểu mẫu liên hệ.

[_post_url] Thẻ này sẽ được thay thế bằng liên kết cố định của bài đăng có chứa biểu mẫu liên hệ.

[_post_author] Thẻ này sẽ được thay thế bằng tên tác giả của bài đăng có chứa biểu mẫu liên hệ.

[_post_author_email] Thẻ này sẽ được thay thế bằng email tác giả của bài đăng có chứa biểu mẫu liên hệ.

[_serial_number] Thẻ này sẽ được thay thế bằng một chuỗi số có giá trị tăng dần. Yêu cầu cài đặt Flamingo 1.5+.

———————————————————————
Tất cả bạn đặt vào phần nhận Form như hình:

Nhung thong so di kem cua Contact Form 7 khong phai ai cung biet 2

Kết quả bạn check Email sẽ thấy điều kỳ diệu!

Chúc các bạn thành công!