Phía sau những website sáng tạo

Một vài điều về tôi

18

Tôi và Flatsome

Tiếp xúc với WordPress và mua Flatsome từ những ngày đầu 2018, tôi đã tạo Website Woocommerce đầu tiên của mình cho một đề tài Đại Học. Giờ đây sau hơn 4 năm thiết kế dự án cho khách hàng, tôi đã thiết kế ra được giao diện khác biệt và đặc trưng riêng cho mỗi khách hàng với Flatsome. Thật tuyệt vời vì giờ đây Flatsome đã phát triển rất nhanh chóng! Trở thành #1 theme cho tới hiện tại !