Viết về tôi

Chúng ta ai cũng có tuổi thơ, tôi cũng có dữ dội là đằng khác. Trong quá trình trưởng thành của mình, tôi cảm thấy rằng mình đang dần quên lãng đi tuổi thơ, những quá khứ đầy kỷ niệm.

Thỉnh thoảng nhìn lại những chuyện trước mắt, kỷ niệm lại ùa về trong đầu.

Tôi không muốn mình quên đi những kỹ niệm đó và blog này dành cho chính bản thân tôi!