Woocommerce

Hướng dẫn thêm sản phẩm đơn giản vào website bán hàng

Hướng dẫn thêm sản phẩm đơn giản vào website bán hàng – Cực kỳ đơn...

Thay đổi nội dung nút Thêm vào giỏ hàng

Nếu bạn muốn sửa text ” thêm vào giỏ hàng ” thành ” mua ngay...

Vị trị các Hook trong Woocommerce nên biết

Sử dụng các hàm hook như sau add_action("hook-woocommerce","ham-hook-cua-ban"); function ham-hook-cua-ban() { } --> Hàm hook...

Function sắp xếp lại Checkout Field

Cách 1: Tải plugin Checkout Field Editor của tác giả ThemeHigh Cách 2: Các bạn...

Làm đẹp thông tin chuyển khoản khi thanh toán

Các bạn chỉ cần thêm đoạn code sau vào functions.php của theme là được: /* * Tùy...

Cảnh báo phát hiện lỗ hỏng nghiêm trọng trong Woocommerce

Nhà nghiên cứu bảo mật Josh phát hiện và báo cáo thông qua chương trình...

Function hiển thị nút thêm vào giỏ hàng ở Trang chủ

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang...

Thay đổi cách hiển thị giảm giá đẹp cho Woocommerce

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang...

Thêm chữ phía sau giá sản phẩm WordPress

Ví dụ cụ thể ở đây sẽ thêm dòng chữ (Giá chưa bao gồm VAT)...

Chuyển giá 0đ sang ‘Liên hệ’

Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang...