Javascript

Script lấy thông tin thời gian và ngày tháng năm

Sau đây mình xin hướng dẫn bạn Script lấy thông tin thời gian và ngày...

Code lấy thời gian hiện tại

Chỉ cần copy vào bất kỳ đâu có thể nhận được html thì sẽ hoạt...