CSS đổi quickview ( xem nhanh ) sang icon kính lúp

5/5 - (5 bình chọn)

Chỉ cần copy đoạn css sau

.product .grid-tools a.quick-view:before {
  content: "e012";
  font-family: 'fl-icons';
  width: 18px;
  height: 18px;
  display: block;
}
.product .grid-tools a.quick-view {
  position: relative;
  display: inline-block;
  vertical-align: middle;
  text-align: center;
  width: 22px;
  height: 22px;
  font-size: 10px;
  line-height: 1.9em;
  padding: 0;
  background: transparent;
  border: 2px solid #F5BA16;
  color: #F5BA16;
  overflow: hidden;
  margin: 0 5px 5px 15px;
}
.product .grid-tools a.quick-view:hover {
  background: #F5BA16;
  color: #fff;
}
.cart-icon strong{
  width: 22px;
  height: 22px;		
}

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *