Script lấy thông tin thời gian và ngày tháng năm

5/5 - (3 bình chọn)

Sau đây mình xin hướng dẫn bạn Script lấy thông tin thời gian và ngày tháng năm giúp bạn lấy nhanh thông tin thời gian thực hiện tại để nhúng cho website của bạn thông qua đoạn code phía dưới đây.

Bạn copy đoạn code JS phía dưới vào bất kỳ file HTML nào mà bạn muốn hiển thị là sẽ thành công nhé!

Script lay thong tin thoi gian va ngay thang nam

<div style="font-size: 12px; font-weight: 700; color: #000" id="clockDiv"></div>
<script language="javascript">
var myVar=setInterval(function(){Clock()},1000);
function Clock() {
a=new Date();
w=Array("Chủ Nhật","Thứ hai","Thứ ba","Thứ tư","Thứ năm","Thứ sáu","Thứ bảy");
var a=w[a.getDay()],
w=new Date,
d=w.getDate();
m=w.getMonth()+1;
y=w.getFullYear();
h=w.getHours();
mi=w.getMinutes();
se=w.getSeconds();
if(10>d){d="0"+d}
if(10>m){m="0"+m}
if(10>h){h="0"+h}
if(10>mi){mi="0"+mi}
if(10>se){se="0"+se}
document.getElementById("clockDiv").innerHTML=""+a+", "+d+" / "+m+" / "+y+" - "+h+":"+mi+":"+se+"";
}
</script>

Trên đây Minh Nhựt đã hướng dẫn bạn về cách lấy ngày tháng năm hiện tại trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Test ở website https://www.w3schools.com/html/tryit.asp?filename=tryhtml_editors nếu bạn cần xem trước nhé

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm