Thêm Google Font vào Website WordPress

4.2/5 - (10 bình chọn)

Trừ khi bạn thích khám phá Internet, vấn đề này sẽ khá xa lạ với bạn. Tuy nhiên, nếu bạn quan tâm đến trải nghiệm người dùng trên Internet, bạn cần cập nhật kiến ​​thức về phông chữ. Phông chữ phù hợp là một trong những yếu tố giúp trang web của bạn bắt mắt và hấp dẫn hơn.

Đầu tiên vào Google Font

quick use fonts

font embed code

Sau khi có đường dẫn của font chữ bạn chọn bạn có thể sử dụng những cách sau:

Thêm bằng CSS:

Vào mục style.css của theme và thêm đoạn code sau:

Ví dụ

@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora);
@import url(https://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald);

Thêm vào file header.php:

Ví dụ

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Lora|Oswald" media="screen" />;
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="YOUR THEME STYLESHEET" media="screen" />;

Thêm bằng code PHP:

Ví dụ:

function wpb_add_google_fonts() {
wp_enqueue_style( 'wpb-google-fonts', 'https://fonts.googleapis.com/css?family=Open+Sans:300italic,400italic,700italic,400,700,300', false ); 
}
add_action( 'wp_enqueue_scripts', 'wpb_add_google_fonts' );

Chúc các bạn thành công!