Tự động chọn ảnh size lớn nhất và căn giữa

5/5 - (5 bình chọn)


Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

function custom_image_size() {
    // Set default values for the upload media box
    update_option('image_default_align', 'center' );
    update_option('image_default_size', 'large' );
}
add_action('after_setup_theme', 'custom_image_size');

Đoạn code trên rất thuận lợi cho viết bài SEO, tiết kiệm thêm thời gian

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *