Tự động thêm thẻ ALT ảnh theo Title bài đăng

5/5 - (5 bình chọn)


Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_filter('wp_get_attachment_image_attributes', 'change_attachment_image_attributes', 20, 2);
function change_attachment_image_attributes( $attr, $attachment ){
  $parent = get_post_field( 'post_parent', $attachment);
  $type = get_post_field( 'post_type', $parent);
  if( $type != 'product' ){
    return $attr;
  }
  $title = get_post_field( 'post_title', $parent);
  $attr['alt'] = $title;
  $attr['title'] = $title;
  return $attr;
}

Đoạn code trên rất thuận lợi cho viết bài SEO, tiết kiệm thêm thời gian

Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *