Tự động thêm thẻ ALT ảnh theo Title bài đăng

5/5 - (5 bình chọn)


Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_filter('wp_get_attachment_image_attributes', 'change_attachment_image_attributes', 20, 2);
function change_attachment_image_attributes( $attr, $attachment ){
  $parent = get_post_field( 'post_parent', $attachment);
  $type = get_post_field( 'post_type', $parent);
  if( $type != 'product' ){
    return $attr;
  }
  $title = get_post_field( 'post_title', $parent);
  $attr['alt'] = $title;
  $attr['title'] = $title;
  return $attr;
}

Đoạn code trên rất thuận lợi cho viết bài SEO, tiết kiệm thêm thời gian

Chúc các bạn thành công!