Vài ghi chú đáng chú ý sử dụng cho contact form 7

5/5 - (5 bình chọn)

Contact form 7 =>> Nội dung form

Đoạn code trên demo về upload ảnh hoặc file lên contact form

<label>Gửi CV (*) [file* upload-file-731 limit:2000000000 filetypes:jpeg|jpg|png|gif|pdf]</label>

Ở mục cấu hình Mail phần message body nên thêm những dòng dưới đây để xác định được lần lượt Url – IP – Trình duyệt của khách hàng

Url Khách :
[_url]
IP Khách:
[_remote_ip]
Trình Duyệt Đã Gủi:
[_user_agent]

Chúc các bạn thành công!