Thêm chữ phía sau giá sản phẩm WordPress

Đỗ Minh Nhựt 02/07/2021 154 Views

5/5 - (4 bình chọn)
26239450 10214902509813317 2331074403808621501 n

Ví dụ cụ thể ở đây sẽ thêm dòng chữ (Giá chưa bao gồm VAT) vào sau giá trong trang single
Để sử dụng bạn copy đoạn code sau vào file functions.php trong thư mục theme bạn đang sử dụng nhé!

add_filter( 'woocommerce_get_price_html', 'devvn_price_prefix_suffix', 99, 2 );
function devvn_price_prefix_suffix( $price, $product ){
    if(is_singular('product')) {
        $price = $price . '(Chưa bao gồm VAT)';
    }
    return apply_filters( 'woocommerce_get_price', $price );
}

Chúc các bạn thành công!

Chia sẻ bài viết: